#tagsamtalen

Har du talt med dine nærmeste om den sidste tid? Om hvordan du vil behandles, hvis du bliver alvorligt syg og måske har udsigt til at miste livet?

De færreste har taget denne samtale, for den er hverken sjov eller behagelig – men den er vigtig. Det er nemlig en samtale, der kan få betydning for, om man kommer værdigt herfra, eller om man må leve sine sidste dage på et hospital, omgivet af folk, man ikke kender.

Initiativet #tagsamtalen: Det er vigtigt at tale om døden

I samfundet ser vi i dag en tendens til manglende kommunikation og misforståelser omkring, hvordan borgere ønsker deres sidste tid skal være. Disse misforståelser fører ofte til overbehandling af patienter: Frem for at kunne ånde ud i hjemlige rammer med de allernærmeste ender patienten med at leve sin sidste timer på en hospitalsseng, hvor lægerne forsøger at behandle vedkommende uden held.

For at komme den manglende kommunikation og misforståelser omkring den sidste tid til livs har Dansk Selskab for Patientsikkerhed startet initiativet ”Tag samtalen”. Dette initiativ – som også er en bred, landsdækkende kampagne med hashtagget #tagsamtalen – skal sikre, at det bliver mere naturligt for os danskere at tale om, hvordan vi gerne vil herfra, når vores tid er kommet.

Med initiativet sætter Dansk Selskab for Patientsikkerhed fokus på, at man som borger har mulighed for at få registreret og efterlevet sine ønsker om, hvordan man skal herfra. Kampagnen er altså på én gang en påmindelse om, at man har denne mulighed for at få registreret sine ønsker, og en påmindelse om, at man bør overveje og tale med sine nærmeste om, hvad det egentlig er for nogle ønsker, man har.

Målet med kampagnen er altså, at vi i Danmark opbygger en større synlighed omkring vigtigheden af at møde døden på værdig vis – at vi selv og vores nærmeste tager ejerskab over, hvordan vi skal herfra.

Derfor er det vigtigt at tage samtalen

For at forstå hvorfor det er nødvendigt at tale om måden, man ønsker at dø på, følger her et eksempel fra det virkelige liv.

Kl. 2 om natten får en koordinator besked fra en ambulance med udrykning om, at de kommer med en ældre dame, der bor på plejehjem. Kvinden er bevidstløs og har det rigtig skidt, og teamet til livredning tilkaldes med det samme. De finder hurtigt ud af, at kvinden har været syg længe. Samtidig med ambulancen når kvindens datter frem, og hun fortæller lægerne, at moren over en længere periode er sygnet hen og derfor har været træt af livet.

Den modtagende læge vurderer grundigt den ældre dames tilstand og når frem til den konklusion, at behandling blot vil føre til unødvendig forlængelse af dødsprocessen.

Takket være en god og hurtig indsats fra plejepersonalet, ambulanceredderne og plejehjemmet lykkes det at få damen hjem på plejehjemmet. Her udånder hun næste dag med sine døtre hos sig.

Havde den ældre dame ikke været i dialog med sine døtre og plejepersonalet om hendes tilstand og givet udtryk for, at hun over en længere periode var blevet træt af livet, kunne det nemt have endt med masser af undersøgelser og smertefulde behandlingsforsøg – og måske en død på intensivafdelingen med rør og slanger og ukendte lyde.

Ved at tage samtalen blev dette undgået.

Læs mere om initiativet #tagsamtalen.

Reklamer

Det er vigtigt at tale med ældre om døden

Døden er noget, som vi alle sammen ved, at vi kommer til at opleve. Vi kan aldrig være sikre på, hvornår eller hvordan den rammer. Dog er det klart, at jo ældre man bliver, jo større bliver sandsynligheden. Det betyder også, at mange ældre mennesker begynder at tænke mere over døden, og hvordan den skal foregå. I takt med at man bliver ældre, bliver risikoen for sygdomme eller andre fysiske problemer også større. Derfor er det for mange ældre mennesker relevant at skulle tage stilling til, om de ønsker reel behandling af en eventuel sygdom, eller om de blot vil lindres. Døden er derfor mere relevant for ældre mennesker, end det er for os andre, og derfor er det endnu vigtigere, at vi åbner op for emnet, når vi har med ældre mennesker at gøre.

Read More

Tal med børn om sygdom og død

Sygdom og død er tunge emner, der ikke bliver talt meget om. Det skyldes mange gange, at man kan blive i dårligt humør af den slags samtaler, samtidig med at det kan være svært at udtrykke sig præcist eller vide, hvad man skal sige, fordi der ofte er mange og stærke følelser forbundet med emnerne. De fleste af os har oplevet alvorlig sygdom eller død tæt på, og det er et faktum, at vi alle sammen kommer til at stå ansigt til ansigt med døden en dag. Derfor er det også emner, der er utroligt vigtige at få talt om, selvom det kan være svært. Det gælder ikke mindst, når det kommer til børn og unge, som kan have svært ved at forstå, hvad døden egentlig handler om. Derfor vil børn og unge ofte også reagere anderledes på død i nær familie eller vennekreds, end det vil være tilfældet med voksne. Er man ikke vant til at snakke om døden eller alvorligt sygdom, kan det være svært at få en dialog i gang, men det er nødvendigt, så man sikrer sig, at et barn eller et ungt menneske lærer at håndtere død eller sygdom i familien på den bedst mulige måde.

Read More

Begravelses Service

Danskerne taler sjældent om døden

Hvornår har du sidst talt med nogen om døden? Ifølge danske statistikker er det længe siden. Omfattende undersøgelser viser nemlig, at vi danskere sjældent taler om døden. Faktisk viser en undersøgelse, at der er mere end 50%, som opfatter døden som et reelt tabu i vores samfund – altså noget, man ikke taler om, medmindre det er absolut nødvendigt. På trods af at vi alle sammen ved, vi en dag skal dø, er døden et samtaleemne, vi bevidst eller ubevidst undgår. Dog er det utroligt vigtigt, at man kan tale om døden, ikke mindst med dem der står en nær. Hvis man ikke taler om døden, er det nemlig langt sværere at forberede sig på den dag, hvor den rammer en i den nære venne- eller familiekreds.

Read More

Begravelses Service

Kære læsere

Vi har hos Begravelses Service efterhånden holdt ”åbent hus” på en række cafeer med stor succes. Sidste gang med forfatteren Stine Buje, som har skrevet bogen, der handler om at få inspiration til samtaler om livet før døden. Bogen er baseret på Stines egne erfaringer fra da hun mistede sin mor. Read More

Begravelses Service

Begravelses Service om begravelser og bisættelser

Ceremonien for begravelser kan deles op i 2 kategorier. De fleste vil ikke være klar over den forskel, der ligger i en begravelse og en bisættelse, forklarer Begravelses Service. Den mest simple forklaring er, at en begravelse er når en afdød begraves – dvs. i ordets bogstaveligste forstand begraves. Dette kaldes også ”jordfæstelse”.

En bisættelse er når den afdøde bliver brændt. Også kendt som ”kremering”, uddyber Begravelses Service. Hvilken ceremoni der vælges kommer an på den afdødes ønsker. Hvis den afdøde ikke har taget stilling til dette inden sin død, vil det være op til anmelderen at træffe beslutningen for den afdøde. Read More

Begravelses Service og ”De 5 faser af sorg”

Begravelses Service og ”De 5 faser af sorg”

Døden er et gådefuldt koncept og noget, som de fleste mennesker aldrig kan eller vil affinde sig med. Hos Begravelses Service har vi igennem vores mange år som bedemænd set næsten alle slags reaktioner et menneske kan have, når sømmene bliver revet op og ens verden for evigt er ændret.

Begravelses Service vil i dette indlæg gennemgå de 5 faser af sorg. Noget, mange mennesker kan opleve at gå igennem, når de rammes af personlig tragedie ved det at miste et menneske tæt på. Begravelses Service føler det vigtigt at pointere, at sorg er forskellig fra person til person og der er ingen sikkerhed for, at man vil opleve alle 5 faser – hvis nogen. Read More

Hvor må afdøde begraves? Få svar fra Begravelses Service her

 

begravelses serviceI Begravelses Service har vi fået flere henvendelser fra pårørende, der skal bisætte eller begrave deres nærmeste, hvad angår mulighederne og reglerne for, hvor og hvordan man må/kan begrave afdøde.

I det følgende indlæg vil vi fra Begravelses Service derfor forklare, hvad mulighederne og reglerne er for at begrave sin afdøde. Du er desuden også altid mere end velkommen til at kontakte Begravelses Service, hvis du stadig sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål. Read More

Begravelses Service: Retten til et sted at sørge er en menneskeret, ikke en tro

muslimsk_kirkegaard_begravelses service

”Efter den grove hadforbrydelse på den muslimske gravplads ved Brøndby natten til den 6. juni står vi i afmagt og sorg. Afmagt over vandaliseringen af de jordiske rester af vores kære. Sorg over for hvilket samfund vi bevæger os hen imod som danskere.

Vi er ved at skabe et samfund, hvor hulkende mødre samler deres kæres ødelagte gravsten op. Et samfund, hvor børn ser flænsede blomster på forældrenes grave. Et samfund, hvor hadforbrydelser imod muslimer får lov at gå ubemærkede hen!

Lys for Fred og Sjæl er en markering udsprunget af unge, som ønsker at samle alle i solidaritet på tværs af kulturer og religioner. Vi ønsker at stå skulder ved skulder med de pårørende og berørte.”

Sådan stod der på Facebook siden ”Lys for fred og Sjæl” som Haifaa Awad har oprettet i håb om, at vi alle kan være enige i, at dette ikke er det samfund, vi har lyst til at bevæge os hen imod. Uanset om hærværk skyldes ”drengestreger” (som Københavns Politi udtrykte det) eller om det er deciderede hadforbrydelser imod muslimer, mener vi hos Begravelses Service klart at det er noget, som vi alle må tage afstand fra og tage ansvar for, at sådan et Danmark vil vi ikke have.

Bare ”drengestreger”?

At politi kalder det drengestreger har ikke været ment som en nedladende eller ligegyldig udtalelse, formoder vi hos Begravelses Service måske kan skyldes, at H.C. Andersens gravsted på assistent Kirkegård på Nørrebro var skændet et par dage forinden, men uden politiet i øvrigt sammenligner de to tilfælde af hærværk. Politiet efterforsker sagen og skriver i en pressemeddelelse, at de ikke vil udelukke, at der kan være et politisk motiv bag hærværket.

Uanset hvad der er motivet, så mener vi hos Begravelses Service ikke at det er i orden at skænde gravsteder. At krænke døde mennesker, døde babyer, m.m. er jo ikke drengestreger – det må være et forsøg på at fortælle noget, at sende et budskab, og jeg tror personligt ikke på, at man vil gøre så meget ondt bare for sjov.

Begravelses Service hjælper alle

Hos os i Begravelses Service arrangerer vi begravelser i alle trossamfund, på alle kirkegårde samt efter hvilken som helst religiøs overbevisning, så tøv ikke hvis du får brug for hjælp, vi er her 24 timer i døgnet for dig.

Kh Bonett Trusell / blogger hos Begravelses Service

Moderkærlighed


Man kan jo spørge sig selv, om mange ting omkring begravelser. Hvornår er det rigtigt – hvornår er det forkert? Hvad der er tabu, og hvad der ikke er lader vi hos Begravelses Service være op til det enkelte individ af afgøre, men alligevel er der noget, der rører sig inde i os, når vores trygge og vante rammer omkring døden og en begravelse ændrer sig og nye tider dukker op.

Jeg, ansat hos Begravelses Service, har valgt at kalde det ”en mors kærlighed”, fordi jeg kan se det smukke i det, hun har valgt at gøre for sin søn Brayden. Om det er rigtig eller forkert, skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Læs historien her på Begravelses Services blog og se hvad du syntes.

Historien er fra USA og handler om en mor, der tabte sin søn i kampen mod kræft. Read More

Kender vi egentlig vores begravelsesmuligheder?

Begravelses ServiceDet lyder paradoksalt, men det er så vigtigt, at vi som efterladte, står tilbage med følelsen af, at vi gjorde det så godt som overhovedet muligt og i overensstemmelse med både afdøde og vores egne ønsker. For en begravelse kan ikke gøres om. Det ved vi hos Begravelses Service alt om.

Som efterladt skal man tilgodese både den afdødes ønsker og familiens egne. Som pårørende har man lige så stort behov for en ordentlig begravelse, uanset den døde ikke var medlem af folkekirken og ikke ønskede en begravelse inden for disse rammer.

Read More

Begravelses Service: sådan planlægger du en ceremoni

Begravelses Service Står du i den triste situation, at en af dine kære er gået bort og du derfor skal arrangere en ceremoni, har du sikkert med en masse spørgsmål om hvordan og hvorledes. Især hvis det er første gang, du har ansvaret for et sådant arrangement kan det være rart, at få noget hjælp fra sidelinjen. Netop derfor har Begravelses Service her sammensat en komplet guide, der kan hjælpe dig fra A til Å. Read More